Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

Śląskie Spotkania

Reumatologiczno-Ortopedyczno-

-Rehabilitacyjne

map-marker Hotel "Olympic", Ustroń

calendar3 19-21 listopada 2020 r.

 

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Śląskie Spotkania Reumatologiczno-Ortopedyczno-Rehabilitacyjne” w Ustroniu w dniach 19 - 21 listopada 2020 r. Konferencja odbędzie się w hotelu "Olympic" .

Konferencja, nawiązująca do tradycji organizowanych cyklicznie Śląskich Spotkań Reumatologicznych, organizowana jest z okazji obchodów Jubileuszu 45-lecia Szpitala Reumatologicznego w Ustroniu.

Organizatorem naukowym konferencji jest Śląskie Centrum Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności im. gen. J. Ziętka w Ustroniu. Organizatorem logistycznym konferencji jest Biuro Kongresów Skolamed, prowadzone przez PAIZ Konsulting Sp. z o.o.

Tematami przewodnimi konferencji będą wybrane problemy zintegrowanego, interdyscyplinarnego leczenia chorób reumatycznych, a także zagadnienia ortopedyczne, mające odzwierciedlenie w wykładach sesji reumatologicznej, ortopedycznej i rehabilitacyjnej.

Dołożymy starań, aby zapewnić wysoki poziom  naukowy spotkania. Patronat nad konferencją objął Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego; staramy się także o patronat Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji. Mamy nadzieję, że konferencja spotka się z dużym zainteresowaniem z Państwa strony.

Wydarzeniem szczególnym Konferencji będzie udział Profesora Iaina McInnes – Prezydenta EULAR.

W programie naukowym konferencji znajdą się sesje z reumatologii, rehabilitacji, ortopedii, a także sesje „reumatologia dla ortopedów”, „ortopedia dla reumatologów”, sesja pediatryczna. Zagadnienia reumatologiczne będą dotyczyły m.in. leczenia biologicznego w Polsce, chorób układowych oraz problemów infekcji w chorobach reumatycznych. W tematach ortopedycznych skupimy się głównie na endoprotezoplastyce stawów biodrowych i kolanowych, jak również operacjach drobnych stawów, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki pacjenta z chorobami zapalnymi. Szczegółowy program będzie podany w późniejszym terminie. Planowana jest także sesja dla pielęgniarek obejmująca m.in. podawanie leków biologicznych oraz relację z pacjentami.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w konferencji.

 

Radomił Filipek

Dyrektor Biura Kongresów Skolamed

Dr n. med. Anita Tokarczyk-Knapik

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego