Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

Śląskie Spotkania

Reumatologiczno-Ortopedyczno-

-Rehabilitacyjne

map-marker Hotel "Olympic", Ustroń

calendar3 19-21 listopada 2020 r.

 

Certyfikat INFARMA