Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

Śląskie Spotkania

Reumatologiczno-Ortopedyczno-

-Rehabilitacyjne

map-marker Hotel "Olympic", Ustroń

calendar3 19-21 listopada 2020 r.


Fakultatywny program towarzyszący

Uczestnictwo w programie towarzyszącym nie jest finansowane ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE oraz MEDTECH/POLMED.


Czwartek, 19 listopada 2020 r., godz. 22.00 – 2.00
Dyskoteka

Muzyka mechaniczna (DJ). Wydarzenie finansowane jest przez organizatora naukowego, bezpłatne dla uczestników konferencji. Zaproszenia w biurze konferencji.


Piątek, 20 listopada 2020 r., godz. 19.00 – 23.00
Kolacja regionalna przy muzyce kapeli góralskiej

Kolacja z towarzyszeniem kapeli góralskiej. Obowiązuje dodatkowa opłata 120 zł / os. Liczba miejsc ograniczona, zaproszenia można kupić w biurze konferencji.