Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

Śląskie Spotkania

Reumatologiczno-Ortopedyczno-

-Rehabilitacyjne

map-marker Hotel "Olympic", Ustroń

calendar3 19-21 listopada 2020 r.

 
ZGŁASZANIE UDZIAŁU W KONFERENCJI

Konferencja przeznaczona jest dla osób upoważnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi. Prosimy o podanie numeru prawa wykonywania zawodu lekarza (PWZ) lub uzasadnienie uprawnienia.

Rejestracja online

 


BIURO ORGANIZACYJNE

 

 

OPŁATY REJESTRACYJNE

Promocyjna opłata rejestracyjna do dnia 15 września 2020 - 450 zł brutto, w tym VAT

Standardowa opłata rejestracyjna od dnia 16 września 2020 - 550 zł brutto, w tym VAT

Opłata rejestracyjna uczestnika obejmuje: uczestnictwo w obradach, materiały konferencyjne, identyfikator, zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w konferencji, wyżywienie zgodnie z programem.

 

OSOBY TOWARZYSZĄCE

Opłata osoby towarzyszącej wynosi 400zł brutto i upoważnia do korzystania z wyżywienia zgodnie z programem konferencji.

 

FAKULTATYWNY PROGRAM TOWARZYSZĄCY

Uczestnictwo w programie towarzyszącym nie jest finansowane ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE i stowarzyszeniach firm medycznych MEDTECH / POLMED.

Czwartek, 19 listopada 2020 r.

22.00 – 2.00 Dyskoteka - muzyka mechaniczna (DJ). Wydarzenie finansowane jest przez organizatora naukowego, bezpłatne dla uczestników konferencji. Zaproszenia w biurze konferencji.

Piątek, 20 listopada 2020 r.

19.00 – 23.00 Kolacja regionalna przy muzyce kapeli góralskiej. Obowiązuje dodatkowa opłata 120 zł / os. Liczba miejsc ograniczona, zaproszenia można kupić w biurze konferencji.

 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo limitowania liczby osób uczestniczących w konferencji. Przyjmowanie zgłoszeń uczestnictwa może zostać zakończone w każdym momencie. Informacja na ten temat może zostać opublikowana na stronie internetowej bez wcześniejszego uprzedzenia.

Warunkiem potwierdzenia rejestracji oraz zamówienia noclegu jest dokonanie pełnej wpłaty należności w terminie 7 dni od dokonania rejestracji. Opłaty za uczestnictwo prosimy wpłacać na konto:

właściciel konta: PAIZ Konsulting Sp. z o.o.

nazwa banku: Santander Bank Polska S.A.

numer konta: 05 1910 1048 2305 0063 2357 0009


 
UWAGA - ważna zmiana zasad wystawiania faktur VAT.

Od 1 stycznia 2020 r. fakturę do wpłaty zarejestrowanej na kasie fiskalnej i potwierdzonej paragonem możemy wystawić tylko wtedy, jeżeli paragon ten zawiera NIP nabywcy.

Wpłaty od osób indywidualnych, które nie podały jednocześnie danych do wystawienia faktury (np. nie przesłały formularza rejestracyjnego), rejestrujemy na kasie fiskalnej w formie paragonu (niezależnie od sposobu zapłaty). Zgodnie z aktualnymi przepisami do takiej wpłaty NIE BĘDZIEMY MOGLI WYSTAWIĆ FAKTURY VAT.

Wyjątkiem są sytuacje, gdy wpłacający podał jednocześnie z dokonaniem wpłaty co najmniej NIP nabywcy, który mogliśmy wpisać na paragonie oraz poprosił nas o wystawienie faktury VAT nie później niż 15-go kolejnego miesiąca po dokonaniu wpłaty. Fakturę VAT możemy wystawić wyłącznie dla tego nabywcy, którego NIP uprzednio otrzymaliśmy i który jest wpisany na paragonie.